CLARA I MATEU

Reportatge fotogràfic de la Clara i en Mateu.