EXPRESSIÓ

En un encontre fortuït és on en un primer moment el llenguatge s’elabora amb un mix de pensaments i expressions físiques.

Quina serà la reacció del receptor sinó una resposta mirall.

On és el límit entre l’expressió espontània o preconcebuda? Qui sap si l’encontra de totes dues, és la veritable expressió.