LOUVRE

Reportatge arquitectònic de l'interior del Louvre.